top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Państwa dane osobowe - co to jest?

Dane osobowe odnoszą się do osoby żyjącej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych. Identyfikacja może zostać dokonana na podstawie tylko tych informacji lub w powiązaniu z innymi informacjami znajdującymi się w posiadaniu administratora danych lub w posiadanie których może on wejść. Przetwarzanie danych osobowych reguluje General Data Protection Regulation 2016/679 (‘GDPR’).

Kim jesteśmy?

Spółka West London Accounting Ltd działa jako podmiot prawny zarejestrowany w Anglii pod numerem 09294811. West London Accounting Ltd jest administratorem danych i podmiotem przetwarzającym dane. Oznacza to, że decydujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych i o celach tego przetwarzania.

Nasza siedziba mieści się pod adresem: 

8 Royal Parade

Hanger Lane, 

Londyn

W5 1ET

Wielka Brytania. 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

West London Accounting Ltd przestrzega swoich obowiązków wynikających z GDPR poprzez aktualizację przechowywanych danych osobowych, bezpieczne ich przechowywanie i niszczenie; przez niegromadzenie ani nieprzechowywanie nadmiernej ilości danych; przez chronienie danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie podjęcia odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i w żadnym wypadku nie będą przekazywane bez Państwa zgody. Wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa będą przetwarzane przez naszych pracowników w Wielkiej Brytanii i Polsce. Żadne osoby trzecie nie będą mieć dostępu do Państwa danych osobowych bez uzyskania Państwa zgody z wyjątkiem przypadków, gdy będziemy zobowiązani do ich przekazania na mocy przepisów prawa. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w systemie chmury obliczeniowej, której serwery są zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane w sposób bezpieczny przez okres maksymalnie 5 lat, po upływie którego to okresu dane zostaną bezpiecznie zniszczone, o ile ich przechowywanie nie będzie dłużej konieczne w uprawnionych celach, w których zostały pozyskane.

W niektórych, nielicznych przypadkach może zaistnieć konieczność przechowania Państwa danych osobowych przez dłuższy okres. W przypadku jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, wszelkie informacje wykorzystywane przez nas w tym celu będą przechowywane przez nas aż do momentu otrzymania od Państwa powiadomienia o wycofaniu zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 

 

Przysługujące Państwu prawa a Państwa dane osobowe

Z wyjątkiem przypadków wyłączeń wymienionych w GDPR, przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

  • żądania kopii własnych danych osobowych dotyczących Państwa a przechowywanych przez West London Accounting Ltd

  • żądania poprawienia Państwa danych osobowych przez West London Accounting Ltd w przypadku, jeśli okażą się one nieścisłe lub nieaktualne;

  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma dłużej konieczności ich przechowywania przez West London Accounting Ltd;

  • wycofania przez Państwa zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych;

  • żądania wydania Państwu przez West London Accounting Ltd Państwa danych osobowych oraz - jeśli to możliwe -przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych);

  • w przypadku wystąpienia sporu co do ścisłości lub przetwarzania Państwa danych osobowych, żądania wprowadzenia ograniczenia w stosunku do dalszego ich przetwarzania;

  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;

  • wniesienia zażalenia do brytyjskiego urzędu ochrony informacji publicznej (Information Commissioner’s Office – ICO);

  • uzyskania dostępu do swoich informacji i ich poprawiania;

  • przysługuje Państwu prawo żądania kopi przechowywanych przez nas a dotyczących Państwa informacji. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać kopię wszystkich lub części Państwa informacji osobowych, prosimy zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie pod adres wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Noty dotyczącej Zachowania Prywatności Danych. W niektórych przypadkach możemy naliczyć niewielką opłatę za tę usługę.

Chcemy być pewni że Państwa informacje osobowe są poprawne i aktualne. Mogą się Państwo do nas zwrócić z żądaniem poprawienia lub usunięcia tych informacji, które Państwa zdaniem nie są poprawne lub aktualne.

Marketing

Chcielibyśmy przesyłać Państwu informacje o produktach i usługach zarówno naszych jak i innych firm należących do naszej grupy, które mogłyby Państwa zainteresować. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji w późniejszym czasie.

Przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na kontaktowanie się przez nas z Państwem w celach marketingowych lub na przekazywanie Państwa informacji innym podmiotom należącym do naszej grupy. Jeśli nie życzą sobie Państwo dalszego kontaktu w celach marketingowych, prosimy o przesłanie nam oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pisemną pod adres wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Noty dotyczącej Zachowania Prywatności Danych.

Automatyczne podejmowanie decyzji 

Korzystamy z systemu automatycznego podejmowania decyzji na potrzeby definiowania segmentów i budowania odpowiednio sprofilowanych ofert produktowych dla naszych klientów na podstawie ich życzeń i potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji można się skontaktować z jednym z naszych Dyrektorów ds. Ochrony Danych, których dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Noty dotyczącej Zachowania Prywatności Danych.

Dalsze przetwarzanie 

W przypadku jeśli będziemy chcieli wykorzystywać Państwa dane osobowe do nowego celu, nieokreślonego w niniejszej Nocie dotyczącej Zachowania Prywatności Danych, wówczas otrzymają Państwo od nas powiadomienie wraz z wyjaśnieniem, co jest tym nowym celem wykorzystywania - przed rozpoczęciem przetwarzania w nowym celu oraz wskazujące odpowiednie cele i warunki przetwarzania. W przypadkach gdy będzie to konieczne i zawsze, gdy będzie to wymagane będziemy Państwa prosić o uprzednią zgodę na przetwarzanie danych do nowych celów.

Dane kontaktowe

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, zgłaszania zapytań bądź wnoszenia zażaleń prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Dyrektorem ds. Ochrony Informacji. 

Mogą się Państwo skontaktować również z Information Commissioner’s Office - ICO. Kontakt można uzyskać za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych wskazanych na stronie internetowej:

https://ico.org.uk/global/contact-us/

bottom of page